Graviton Capital S.A.

Graviton Capital S.A. - Relacje Inwestorskie


Menu:

 • Stanowisko Zarządu dot. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji

  O spółce

  Graviton Capital S.A. (dawniej: Dom Maklerski WDM S.A.) w przeszłości prowadził działalność maklerską koncentrując się na oferowaniu papierów wartościowych.

  Od sierpnia 2007 r. akcje Spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (od lipca 2011 r. – na rynku głównym GPW).

  Obecnie spółka nie posiada licencji maklerskiej, a jej działalność została ograniczona.

  Graviton Capital S.A. wraz z Graviton AD Sp. z o.o. (w której Graviton Capital posiada 100% udziałów) tworzą Grupę Kapitałową.
 • 
  Graviton Capital S.A.
  Plac Powstańców Śląskich 1 lok. 201, 53-329 Wrocław
  tel. (+48) 71 391 08 82, fax. (+48) 71 391 08 82
  Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  KRS: 0000251987, REGON: 020195815, NIP: 8951853338, Kapitał zakładowy 1.650.000 zł w całości opłacony