Graviton Capital S.A.

Graviton Capital S.A. - Relacje Inwestorskie


Menu:

O spółce

Graviton Capital S.A. (dawniej: Dom Maklerski WDM S.A.) w przeszłości prowadził działalność maklerską koncentrując się na oferowaniu papierów wartościowych.

Od sierpnia 2007 r. akcje Spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (od lipca 2011 r. – na rynku głównym GPW).

Obecnie spółka nie posiada licencji maklerskiej, a jej działalność została ograniczona.

Graviton Capital S.A. wraz z Graviton AD Sp. z o.o. (w której Graviton Capital posiada 100% udziałów) tworzą Grupę Kapitałową.

Graviton Capital S.A.
Plac Powstańców Śląskich 1 lok. 201, 53-329 Wrocław
tel. (+48) 71 391 08 82, fax. (+48) 71 391 08 82
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000251987, REGON: 020195815, NIP: 8951853338, Kapitał zakładowy 1.650.000 zł w całości opłacony