Graviton Capital S.A.

Graviton Capital S.A. - Relacje Inwestorskie


Menu:

Kontakt

Graviton Capital S.A.
Plac Powstanców Śląskich 1 lok. 201, 53-329 Wrocław
tel. (+48) 71 391 08 82, fax. (+48) 71 391 08 82
biuro@gravitoncapital.com

Adres do doręczeń:
Budynek Polna Corner, p. VIII,
Ludwika Waryńskiego 3A,
00-645 Warszawa

+48 22 273 97 50
office@reinopartners.com

Sad Rejonowy dla Wroclawia-Fabrycznej we Wroclawiu VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS: 0000251987, REGON: 020195815, NIP: 8951853338, Kapital zakladowy 1.650.000 zl w calosci oplacony

Graviton Capital S.A.
Plac Powstańców Śląskich 1 lok. 201, 53-329 Wrocław
tel. (+48) 71 391 08 82, fax. (+48) 71 391 08 82
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000251987, REGON: 020195815, NIP: 8951853338, Kapitał zakładowy 1.650.000 zł w całości opłacony