Graviton Capital S.A.

Graviton Capital S.A. - Relacje Inwestorskie


Menu:

Raporty okresowe

Zapraszamy do zapoznania się z raportami kwartalnymi, półrocznymi i rocznymi publikowanymi przez Spółkę.

  Q1 Q2 / H1 Q3 Q4 ROCZNY(j) ROCZNY(s)
2007           FY2007
2008   1H'2008       FY2008
2009   1H'2009 Q3'2009 Q4'2009   FY2009
2010 Q1'2010 Q2'2010 Q3'2010 Q4'2010   FY2010
2011 Q1'2011 1H'2011 Q3'2011   FY2011 FY2011
2012 Q1'2012 1H'2012 Q3'2012   FY2012 FY2012
2013 Q1'2013 1H'2013 Q3'2013   FY2013 FY2013
2014 Q1'2014 1H'2014 Q3'2014 Q4'2014 FY2014 FY2014
2015 Q1'2015 1H'2015 Q3'2015  Q4'2015 FY2015  FY2015
2016 Q1'2016 1H'2016 Q3'2016    FY2016  FY2016
2017 Q1'2017  1H'2017  Q3'2017   FY2017 FY2017
2018 1Q'2018 1H'2018  


Graviton Capital S.A.
Plac Powstańców Śląskich 1 lok. 201, 53-329 Wrocław
tel. (+48) 71 391 08 82, fax. (+48) 71 391 08 82
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000251987, REGON: 020195815, NIP: 8951853338, Kapitał zakładowy 1.650.000 zł w całości opłacony