Graviton Capital S.A.

Graviton Capital S.A. - Relacje Inwestorskie


Menu:

Walne zgromadzenia


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 15 października 2018 r.

Ogłoszenie o zwołaniu

Projekty uchwał

Formularz pełnomocnictwa

Informacja o akcjach

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 1 października 2018 r.

Ogłoszenie o zwołaniu

Projekty uchwał

Formularz pełnomocnictwa

Informacja o akcjach

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29 czerwca 2018 godz. 10:00

Ogłoszenie o zwołaniu

Projekty uchwał

Formularz pełnomocnictwa

Informacja o akcjach

Treść podjętych uchwał

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 20 czerwca 2018 godz. 13:00

Ogłoszenie o zwołaniu

Projekty uchwał

Formularz pełnomocnictwa

Informacja o akcjach

Treść podjętych uchwał

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 20 czerwca 2018 godz. 10:00

Ogłoszenie o zwołaniu

Projekty uchwał

Formularz pełnomocnictwa

Informacja o akcjach

Treść podjętych uchwał

NWZ zwołane na dzień 18.01.2018 r.

Ogłoszenie o zwołaniu

Projekty uchwał

Informacja o akcjach

Formularz pełnomocnictwa

 

WZA zwołane na dzień 19.07.2017 r.

Ogłoszenie o zwołaniu

Projekty uchwał

Informacja o akcjach

Formularz pełnomocnictwa

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRAVITON CAPITAL S.A. za 2016r.
Sprawozdanie finansowe GRAVITON CAPITAL S.A. za 2016r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GRAVITON CAPITAL S.A. w 2016r.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GRAVITON CAPITAL S.A. w 2016 roku

 

WZA zwołane na dzień 27.06.2016 r.
Materiały na WZA na dzień 27 czerwca 2016 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRAVITON CAPITAL S.A. za 2015r.
Sprawozdanie finansowe GRAVITON CAPITAL S.A. za 2015r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GRAVITON CAPITAL S.A. w 2015r.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GRAVITON CAPITAL S.A. w 2015 roku

Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu GRAVITON CAPITAL w dniu 27 czerwca 2016r.

 

NWZA zwołane na dzień 08.02.2016 r.

Materiały na NWZA na dzień 8 lutego 2016 r.
Protokół z NWZA z dn. 8 lutego 2016r

NWZA zwołane na dzień 24.07.2015 r.(zakończone w dniu 21.08.2015)
Materiały na NWZA na dzień 24 lipca 2016 r. 

Przerwa w obradach NWZ Spółki zwołanego na dzień 24 lipca 2015r. w związku z rozpoczęciem negocjacji

Kolejna przerwa w obradach NWZ Spółki w związku z koniecznością przeprowadzenia dalszych negocjacji

Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki rozpoczęte w dniu 24 lipca 2015 r., zakończone w dniu 21 sierpnia 2015 r.

WZA zwołane na dzień 25.06.2015 r.
Materiały na WZA na dzień 25 czerwca 2015 r. - cz.1
Materiały na WZA na dzień 25 czerwca 2015 r. - cz.2

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 czerwca 2015 r.

WZA zwołane na dzień 25.06.2014 r.
Materiały na WZA na dzień 25 czerwca 2014 r.

tresc_podjetych_uchwal_ZWZ_25_06_2014.pdf

NWZA zwołane na dzień 18.02.2014 r.
Materiały na NWZA na dzień 18 lutego 2014 r.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 lutego 2014 r.

NWZA zwołane na dzień 7.01.2014 r.
Materiały na NWZA na dzień 7 stycznia 2014 r

Tresc_uchwal_podjetych_na_NWZ_DM_WDM_w_dniu_07_stycznia_2014

NWZA zwołane na dzień 13.11.2013 r.
Materiały na NWZA na dzień 13 listopada 2013 r

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 13 listopada 2013 r.

WZA zwołane na dzień 18.06.2013 r.
Materiały na WZA na dzień 18 czerwca 2013 r

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 czerwca 2013 r.

NWZA zwołane na dzień 02.04.2013 r.
Materiały na NWZA na dzień 2 kwietnia 2013 r

Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki w dniu 2 kwietnia 2013 r. 

NWZA zwołane na dzień 4.03.2013 r.
Materiały na NWZA na dzień 4 marca 2013 r

Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki w dniu 4 marca 2013 r. 

NWZA zwołane na dzień 3.12.2012 r.
Materiały na NWZA na dzień 3 grudnia 2012 r

Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki w dniu 3 grudnia 2012 r.

NWZA zwołane na dzień 1.10.2012 r.
Materiały na NWZA na dzień 1 października 2012 r

Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki w dniu 1 października 2012 r.

WZA zwołane na dzień 22.06.2012 r.
Materiały na WZA na dzień 22 czerwca 2012 r. - cz.1
Materiały na WZA na dzień 22 czerwca 2012 r. - cz.2
Materiały na WZA na dzień 22 czerwca 2012 r. - cz.3

Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki w dniu 22 czerwca 2012 r.

 

WZA zwołanie na dzień 27.06.2011 r.
Materiały na WZA na dzień 27 czerwca 2011 r

WZA zwołane na dzień 30.11.2010 r.
Materiały na WZA na dzień 30 listopada 2010 r

WZA zwołane na dzień 28.06.2010 r.
Materiały na WZA na dzień 28 czerwca 2010 r

NWZA zwołane na dzień 30.04.2010 r. (kontynowane w dniu 28.05.2010 r.)
Materiały na NWZA na dzień 30 kwietnia 2010 r

NWZA zwołane na dzień 21.12.2009 r.

Materiały na NWZA na dzień 21 grudnia 2009 rGraviton Capital S.A.
Plac Powstańców Śląskich 1 lok. 201, 53-329 Wrocław
tel. (+48) 71 391 08 82, fax. (+48) 71 391 08 82
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000251987, REGON: 020195815, NIP: 8951853338, Kapitał zakładowy 1.650.000 zł w całości opłacony