Graviton Capital S.A.

Graviton Capital S.A. - Relacje Inwestorskie


Menu:

Zarząd i Rada Nadzorcza

Radosław Świątkowski
Członek Zarządu

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, ze specjalizacją w zakresie inwestycji kapitałowych i strategii finansowych przedsiębiorstw.
Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Grupie WBK SA (obecnie BZ WBK SA). Był członkiem zespołu tworzącego spółkę zarządzania aktywami, WBK AIB Asset Management SA (obecnie BZ WBK AIB Asset Management SA; zarządzającą m.in. funduszami Arka), w której następnie pracował jako analityk inwestycyjny odpowiedzialny za rynek akcji.
Przez 11 lat, do końca 2010 roku, związany z Grupą BB Investment, jednym z największych i najstarszych polskich holdingów inwestycyjnych, w której pełnił liczne funkcje w organach nadzorczych i zarządzających. Ostatnie 3,5 roku jako Członek Zarządu BB Investment. Wartość rynkowa aktywów zarządzanych przez BB Investment przekraczała okresowo 1,5 mld zł.
Posiada 20-letnie doświadczenie zawodowe związane z inwestycjami i rynkiem kapitałowym, fuzjami i przejęciami, tworzeniem przedsięwzięć, zarządzaniem funduszami (fundusz private equity/venture capital oraz fundusz deweloperski), projektami i przedsiębiorstwami, doradztwem strategicznym i finansowym, restrukturyzacją przedsiębiorstw i portfeli aktywów. Łączna wartość aktywów i transakcji, w których zarządzaniu lub finalizowaniu uczestniczył przekracza 3 mld zł.
Od roku 2004 tworzył i rozwijał działalność inwestycyjną Grupy BBI na rynku nieruchomości, początkowo jako menedżer funduszu BBI Nieruchomości, a następnie Członek Zarządu – Zarządzający Funduszem Deweloperskim w spółce giełdowej BBI Development NFI SA, a także Członek Zarządu BB Investment odpowiedzialny za działalność inwestycyjną Grupy BBI na rynku nieruchomości.

Małgorzata Kosińska
Niezależny Członek Rady Nadzorczej


Absolwentka Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych SGH i Sheffield Hallam University. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach zarządczych, związane z rynkiem nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych, nabyte w międzynarodowych firmach, takich jak Pirelli Pekao Real Estate, BPH TFI, BZWBK, DTC, Knight Frank, PwC. W trakcie dotychczasowej kariery zawodowej prowadziła wiele projektów związanych z rynkiem nieruchomości komercyjnych, w których była odpowiedzialna za porządkowanie wybranych aktywów i ich restrukturyzację, procesy inwestycyjne oraz due dilligence, a także stworzenie funduszu, opracowanie jego strategii i struktury, prowadzenie transakcji zakupu, a następnie zarządzanie jego aktywami na kwotę ok 300 mln EUR. W BZ WBK odpowiadała za utworzenie działu zarządzania nieruchomościami i zarządzanie portfelem aktywów banku w tym zakresie wraz z procesem sprzedaży nieruchomości. W DTC zarządzała portfelem nieruchomości o pow. ok. 120 000 m2.
Od maja 2016 r. pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia REIT Polska.

Andrzej Kowal
Niezależny Członek Rady Nadzorczej


Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, wydział Ekonomiki i Organizacji Przemysłu. Od 1998 r. posiada uprawnienia brytyjskiego biegłego rewidenta (po zakończeniu cyklu szkoleń ACCA - the Association of Chartered Certified Accountants), a od 2000 r. - biegłego rewidenta. Cała kariera zawodowa Pana Andrzeja Kowala związana jest z EY (wcześniej: Ernst & Young). Od czerwca 2001 r. Pan Andrzej Kowal był partnerem zarządzającym w dziale audytu w biurze EY w Poznaniu, od czerwca 2007 r. partnerem zarządzającym w biurze EY w Poznaniu oraz – w okresie od września 2007 roku do listopada 2013 roku – członkiem zarządu spółki audytorskiej Ernst & Young Audit sp. z o.o., do czerwca 2015 roku Partnerem EY. Od 2011 r. jest wspólnikiem w Frieda s.c. W latach 2011 – 2015 był wspólnikiem w Ernst & Young Usługi Finansowe Audyt sp. z o.o. sp. k., Ernst & Young Usługi Finansowe Audyt Sp. z o.o. Polska sp.k. Od 2013 r. do 2015 r. był wspólnikiem Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. sp. k. a w latach 2011 – 2013 wspólnikiem Ernst & Young Audit Polska sp. z o.o.

Tomasz Buczak
Członek Rady Nadzorczej


Absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny od 1999 r. Od 2000 r. do 2002 r. pracował jako radca prawny w Invest Banku S.A. W latach 2005 – 2011 był członkiem rady nadzorczej Tell S.A. (obecnie: OEX S.A.). Od lipca 2004 r. związany z Kancelarią CSW, w tym jako Partner od stycznia 2006 r.
Pan Tomasz Buczak specjalizuje się w sprawach związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego. Uczestniczy w procesach ofert publicznych oraz ofertach niepublicznych, zarówno na GPW jak i na Rynku NewConnect. Doradza klientom co do sposobu wykonywania obowiązków informacyjnych i przestrzegania zasad ładu korporacyjnego przez spółki publiczne oraz w kwestiach związanych ze strukturą i funkcjonowaniem spółek prawa handlowego. Posiada Certyfikat Doradcy Alternatywnego Systemu Obrotu, przyznawany przez GPW.
Pan Tomasz Buczak prowadzi badania stanu prawnego (due dilligence), przekształcania i optymalizację organizacyjną i podatkowej przedsiębiorców. Doradza w procesach tworzenia i organizacji struktur funduszy inwestycyjnych zamkniętych, jak również zarządzania nimi. Zajmuje się obsługą przedsięwzięć związanych z pozyskiwaniem finansowania oraz procesów fuzji i restrukturyzacji. Prowadzi także sprawy z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji. Ma znaczące doświadczenie w zakresie stosowania prawa bankowego i tworzenia produktów bankowych.

Karolina Janas
Niezależny Członek Rady Nadzorczej


Pani Karolina Janas jest absolwentką Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz radcą prawnym, wpisanym na listę radców prawnych, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu. Pani Karolina Janas posiada również Certyfikat Doradcy Alternatywnego Systemu Obrotu, przyznawany przez GPW. Od listopada 2007 r. jest związana z Kancelarią CSW Więckowska i Partnerzy w Poznaniu, a od lipca 2015 r. współpracuje z Kancelarią jako radca prawny, prowadząc indywidualną praktykę zawodową. Od grudnia 2016 r. pełni funkcję inspektora nadzoru, świadcząc usługi prawne w spółce REINO DYWIDENDA PLUS S.A. Pani Karolina Janas ma blisko dziesięcioletnie doświadczenie w doradztwie prawnym, specjalizując się w sprawach związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego, w tym: procesach ofert publicznych oraz niepublicznych akcji i obligacji, zarówno na GPW jak i na NewConnect i Catalyst, wykonywaniem obowiązków informacyjnych i przestrzegania zasad ładu korporacyjnego przez spółki publiczne, kształtowaniem struktury organizacyjnej i funkcjonowaniem spółek prawa handlowego i ich organów, z uwzględnieniem systemów kontroli wewnętrznej i compliance, badaniem stanu prawnego (due dilligence), pozyskiwaniem finansowania dla spółek prawa handlowego.

Beata Binek-Ćwiek
Niezależny Członek Rady Nadzorczej


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, podyplomowych studiów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Ekonomia oraz studiów MBA na Uniwersytecie Minnesota. W latach 2001 – 2006 pracowała jako starszy specjalista w Departamencie Prawnym Komisji Nadzoru Finansowego. Następnie od 2006 r. pracowała w kancelariach prawnych White & Case M. Studniarek i Wspólnicy - Kancelaria Prawna Spółka Komandytowa, CMS Cameron McKenna LLP, CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta Sp. k. oraz PwC Legal Szurmińska Jaworska Sp. k. Od kwietnia 2013 r. pełni funkcję przewodniczącej rady nadzorczej COBI S.A. Od lipca 2014 r. pełni funkcję prezesa zarządu Fundacji Polski Instytut Dyrektorów.

Graviton Capital S.A.
Plac Powstańców Śląskich 1 lok. 201, 53-329 Wrocław
tel. (+48) 71 391 08 82, fax. (+48) 71 391 08 82
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000251987, REGON: 020195815, NIP: 8951853338, Kapitał zakładowy 1.650.000 zł w całości opłacony